Om projektet

Dette projekt er en landsdækkende kortlægning og sammenstilling af data i grid-celler for henholdsvis friluftsliv med tilknytning til vand (5km x 5km celler) og udbredelsen af udvalgte vandfugle (1km x 1km celler).

Projektets formål er primært at kortlægge vandbaserede friluftsaktiviteter og vandfugle, når de raster, fælder, yngler eller overvintrer i Danmark, for at kunne identificere geografiske og tidsmæssige overlap.

Projektets sekundære formål er at samle eksisterende og dokumenteret viden om sammenhænge mellem vandbaserede friluftsaktiviteter og vandfugle, når de raster, fælder, yngler eller overvintrer i Danmark.

Projektets særlige værdi ligger i, at det er det første af sin art, der systematisk afdækker og sammenstiller geografiske og tidsmæssige overlap mellem vandbaserede friluftsaktiviteter og vandfugle. Herved belyses vigtige aspekter vedrørende balancen mellem benyttelse-beskyttelse i relation til fuglelivet og friluftslivet i relation til havet. Det skal dog understreges, at kortlægningen alene viser intensiteten af henholdsvis friluftsliv og forekomsten af fugle, samt hvor der er sammenfald. Der er således ikke tale om en årsag-virkning sammenhæng, men alene om et overlap.

Fordelingen af fugle og friluftsaktiviteter kan ses ud fra årstiderne (vinter, forår, sommer og efterår) og samlet for hele året.