Kortlægning af vandfugle og friluftsliv

På kortet kan du udforske den sæsonvise forekomst af vandfugle langs Danmarks kyster, i kombination med udfoldelsen af friluftsaktiviteter. Grundlaget er eksisterende tællinger af fuglelivet og en ny repræsentativ panelundersøgelse af 10.000 besvarelser angående befolkningens udøvelse af vandbaserede friluftsaktiviteter.

Over kortet kan du skifte mellem de fire årstider, og vha. 'Vælg lag' symbolet på kortet kan du skifte mellem visning af hhv. forekomsten af vandfugle, forekomsten af friluftsaktiviteter registreret i projektet og endelig områder, hvor der på baggrund af projektets foreløbige data er et væsentligt overlap imellem vandfugle og friluftsaktiviteter. Det nuværende datagrundlag er ikke tilstrækkeligt til at konkludere, hvorvidt fuglene påføres gener i de områder, hvor der er et væsentligt tidsmæssigt og geografisk overlap imellem forekomsten af vandfugle og udøvelsen af friluftsaktiviteter.

Se iøvrigt vejledningen til højre samt databeskrivelsen, som du kan finde via menuen øverst på siden.

Bemærk: I dette projekt er der særligt fokuseret på ænder og gæs. Det betyder at områder med mange vadefugle, som især Vadehavet, ikke har en dækning som tager hensyn til denne artsgruppe. På kortet ovenfor har Vadehavsområdet en særlig markering for at indikere, at området har store fugleforekomster som ikke er dækket ved denne kortlægning.