Nyheder og publikationer

Fordeling af vandorienterede friluftsaktiviteter og vandfugle i Danmark

  • Tuesday, May 10, 2016 1:39 PM

Denne rapport ligger i krydsfeltet mellem befolkningens rekreative udnyttelse og fuglenes brug af de danske farvande.
Hent projektrapporten.

Friluftsaktiviteters påvirkning af vandfugle - Oversigt

  • Friday, March 4, 2016 11:58 AM

På baggrund af litteraturstudie gives her en skematisk oversigt over forskellige vandbaserede friluftaktiviteters påvirkning på vandfugle.
Hent oversigten

Friluftsaktiviteters påvirkning af vandfugle

  • Friday, March 4, 2016 10:49 AM

Denne delrapport belyser eksisterende viden om vandbaserede fritidsaktiviteters påvirkninger af vandfugle. Delrapporten er baseret på et litteraturstudie af mere en 90 publikationer. 
Hent rapporten