Fordeling af vandorienterede friluftsaktiviteter og vandfugle i Danmark

Denne rapport ligger i krydsfeltet mellem befolkningens rekreative udnyttelse og fuglenes brug af de danske farvande.
Hent projektrapporten.