Friluftsaktiviteters påvirkning af vandfugle

Denne delrapport belyser eksisterende viden om vandbaserede fritidsaktiviteters påvirkninger af vandfugle. Delrapporten er baseret på et litteraturstudie af mere en 90 publikationer. 
Hent rapporten