Friluftsaktiviteters påvirkning af vandfugle - Oversigt

På baggrund af litteraturstudie gives her en skematisk oversigt over forskellige vandbaserede friluftaktiviteters påvirkning på vandfugle.
Hent oversigten